The e-magazine for KNX home & building control

Interview: Joost Demarest over wat het IoT betekent voor de KNX-community

Wat betekent het IoT voor de wereldwijde KNX-community, hoe drijft KNX Association ontwikkeling op dit vlak aan en wat kunnen we binnenkort verwachten? In dit exclusieve interview met KNXtoday geeft Joost Demarest, CFO en CTO van KNX Association, tekst en uitleg.

KNXtoday: Wat betekent het IoT precies voor jou? Wat is de bedoeling ervan?

JD: Het Internet of Things is een wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Dan spreek ik niet alleen over pc’s, tablets en smartphones, maar over elk ‘ding’ dat je je op deze planeet kunt inbeelden. Op het vlak van automatisering vallen daar dus alle sensoren en actoren onder die signalen opvangen en uitzenden in woningen en gebouwen. Mijns inziens heeft KNX altijd al ‘Intranets of Things’ gemaakt, vanaf de allereerste installaties. Sinds 2007 worden al die intranetwerken via KNXnet/IP met het Internet of Things verbonden. Met KNX IoT beschikken we nu over nog een manier om KNX in het IoT te integreren.

KNXtoday: Waarom is het IoT zo belangrijk voor de KNX-community? Wat kunnen we er nu al mee doen?

JD: Het IoT is een win-winsituatie: KNX wordt deel van het IoT en levert er gegevens aan, en omgekeerd levert het IoT ook gegevens aan KNX. Dat laatste geeft KNX toegang tot gegevens die het misschien nooit zelf zou kunnen vergaren. Het is bijvoorbeeld erg onwaarschijnlijk dat een fabrikant in ons ledennetwerk ooit zou investeren in een eigen weervoorspellingsservice. De KNX-fabrikanten kunnen wel weerstations maken die de huidige weergegevens registreren, maar als ze bijvoorbeeld de energieproductie willen voorspellen op de Customer Energy Manager (CEM) in een KNX-installatie, zijn ze daarvoor afhankelijk van reeds bestaande weervoorspellingsservices op het internet. Maar als de CEM verbonden is met KNX en het IoT, beschikt hij over alle nodige gegevens om het energieverbruik te optimaliseren.

KNXtoday: Wat zullen we in de toekomst nog meer kunnen met IoT? Waar leidt die evolutie volgens jou naartoe?

JD: 30 jaar geleden konden we ons niet voorstellen dat het potentieel van het internet zou uitgroeien tot het netwerk dat we nu kennen. Hetzelfde geldt voor het Internet of Things: we kunnen ons nu niet voorstellen welke use cases we er in de toekomst mee zullen kunnen verwezenlijken. Eén ding kan ik wel zeggen: net zoals het huidige internet alle gegevens kan gebruiken die op het internet bestaan, zullen IoT-toepassingen in woningen en gebouwen de door nabije producten gegenereerde gegevens kunnen gebruiken en met hun eigen gegevens combineren tot iets nuttigs. Op basis van die gegevens kunnen cloudservices en artificiële intelligentie toepassingen realiseren zonder dat producten in een installatie rechtstreeks met elkaar moeten communiceren. Alleen de basisfuncties in gebouwen zullen nog door speciaal getrainde integratoren aan elkaar moeten worden gekoppeld.

KNXtoday: Wat zijn de vereisten voor een gebouwautomatiseringssysteem dat het IoT gebruikt?

JD: Een gebouwautomatiseringssysteem dat aan het IoT gelinkt wil worden, moet gegevens kunnen aanleveren die niet alleen door dat systeem zelf, maar ook door IT-systemen (of machines) makkelijk kunnen worden verwerkt. Het moet leesbaar zijn via protocollen die ontworpen zijn door de Internet Engineering Task Force, zelfs als het gebouwautomatiseringssysteem intern een eigen protocol gebruikt. Vergelijk het met mensentaal: binnen een ecosysteem kunnen de apparaten een bepaalde taal spreken, maar als ze met het IoT willen communiceren, is Engels de voertaal.

KNXtoday: Wat heeft KNX Association gedaan om ervoor te zorgen dat het KNX-systeem helemaal klaar is voor het IoT?

JD: KNX en zijn leden hebben zwaar geïnvesteerd in het ontwerpen van betere integratiemogelijkheden met het IoT. Dat noemen we ‘KNX IoT’.

Ten eerste hebben ze een leveranciersonafhankelijke RESTful webservice-API geïmplementeerd voor de klassieke KNX-apparaten: de 3rd Party API. Nu die gestandaardiseerd is, kunnen andere partijen – zelfs niet-KNX-leden – veel snellere clients ontwerpen die verbinding maken met externe API-servers van verschillende fabrikanten. Die moeten op hun beurt minimaal bepaalde gegevens aanleveren, zoals vastgelegd in hun certificaat.

Ten tweede zijn ze overeengekomen dat KNX-fabrikanten meer mogelijkheden krijgen om IPv6-conforme transmissiemedia te gebruiken, zoals wifi-, LAN- of threadnetwerken. Op die manier kan een KNX-installatie nog steeds bestaan uit KNX TP (Twisted Pair)- en KNX RF (Radio Frequency)-producten, maar nu kunnen daar ook threadgebaseerde apparaten bij die de KNX-taal spreken en door ETS configureerbaar zijn. Die noemen we KNX Point API-apparaten.

KNXtoday: Hoe vordert de implementatie?

JD: De eerste versie van de 3rd Party API-specificaties is al gepubliceerd en sommige fabrikanten gebruiken die al voor hun producten. De tweede versie is bijna af, het proof of concept ervoor is al opgesteld door KNX. Potentiële server- en clientontwikkelaars vinden alles terug via schema.knx.org.

Ook de Point API-specificaties bevinden zich in de laatste ontwikkelingsfase. De laatste opmerkingen van de interne stemming over de specificaties worden op dit moment verwerkt. Samen met een onderaannemer ontwerpt KNX de allereerste open-sourcestack voor dit soort product. Ook die zal binnenkort beschikbaar zijn voor KNX-leden.

KNXtoday: Welke ontwikkelingen kunnen we nog verwachten van KNX Association?

JD: Alles wat KNX ontwikkelt, moet door ETS worden ondersteund. Als we willen dat de 3rd Party API-gateways bruikbare, interpreteerbare gegevens leveren aan de ‘dingen’ die erom verzoeken, zou het nuttig zijn als de productgegevens van de fabrikanten meer semantiek zouden bevatten (om de betekenis van gegevens beter te begrijpen). Daarvoor moet KNX fabrikanten de mogelijkheid geven om hun productgegevens uit te breiden met behulp van de ETS Manufacturer Tool, en die gegevens moeten exporteerbaar zijn naar 3rd Party API-servers.

Ook Point API-apparaten moeten worden ondersteund in ETS: zo kan een elektricien gewoon een apparaat op een IP-lijn in de ETS-topologie aansluiten en het configureren/downloaden zoals elk ander KNX-apparaat.

KNXtoday: Waarom is KNX IoT de weg vooruit?

JD: Zoals je hierboven kon lezen, stopt KNX nooit met het uitbreiden van zijn technologie. We bouwen steeds voort op wat we hebben in plaats van telkens opnieuw van nul af aan te beginnen. Dat heeft enorme voordelen voor al wie in KNX investeert: een installatie met het allereerste EIB-product uit de jaren 1990 kan moeiteloos worden uitgebreid met een KNX Point API-apparaat. Welke andere technologie biedt die mogelijkheid?

Joost Demarest is de CFO en CTO van KNX Association, de oprichter en eigenaar van de KNX-technologie – de wereldwijde standaard voor alle toepassingen in woning- en gebouwautomatisering.

www.knx.org

Delen op facebook
Share
Delen op twitter
Tweet
Delen op linkedin
Share

SPONSORS

JUNG area / line coupler


JUNG area / line coupler
The JUNG area / line coupler connects two KNX lines while retaining electrical isolation. Across publicly accessible areas, such as corridors ...