The e-magazine for KNX home & building control

KNX IoT of meer ontwikkelingsmogelijkheden met KNX

Jesús Arias legt uit hoe KNX IoT het nog makkelijker maakt om producten, oplossingen en diensten te creëren. Daarnaast vertelt hij over de belangrijkste kenmerken van de KNX IoT API server voor derden en het KNX IoT Point API apparaat.

Dertig jaar geleden was een KNX-oplossing ontwikkelen heel rechttoe rechtaan: in wezen was een KNX-apparaat niet meer dan een combinatie van een stuk hardware en een stuk software. De hardware werd ingebouwd in een fysische KNX-laag (in een kabel met gewist paar (TP)) en de software bestond uit een KNX-stack en een applicatieprogramma. Intussen zijn we ruim dertig jaar later. We zien een uitgebreid ontwikkelingslandschap met verschillende fysische lagen, geavanceerde tools voor inbedrijfname die compatibel zijn met apps, een gestandaardiseerde API, gereedschap om toegang te krijgen tot de KNX-bus, SDK’s, verschillende soorten draadloze oplossingen, supergeavanceerde beveiligingsmechanismen … De vraag is niet meer “Wat is mogelijk met KNX?”, maar “Wat is niet mogelijk met KNX”?

De technologie van KNX biedt enorm veel ontwikkelingsmogelijkheden.

We leven in een IP-wereld

KNX werd opgericht door bedrijven die elektrische producten vervaardigen. Naarmate KNX populairder werd als standaardprotocol voor woningen en gebouwen, ging ook deze toepassing de digitale toer op, net als de rest van de wereld. IP werd een belangrijke backbone van de technologie, letterlijk en figuurlijk. Veel softwarebedrijven hebben zich aangesloten bij KNX Association om oplossingen te creëren die in combinatie met KNX-installaties werken.

De laatste drie decennia zijn de KNX-standaard en de verwante technologieën zowel in aantal als in kwaliteit gegroeid: van veldapparaten die gebruikmaken van een specifieke bus tot een alomvattend, uiterst verscheiden ontwikkelingsecosysteem waarin producten, oplossingen en diensten worden gecreëerd voor de woning- en gebouwautomatisering.

KNX IoT zorgt voor een betere integratie van KNX op het niveau van IP

Hoewel KNX al heel wat jaren verbonden is met de IP-wereld dankzij het KNXnet/IP-protocol, luiden de specificaties van KNX IoT een nieuw tijdperk in het ontwikkelingslandschap van KNX in. We kunnen KNXnet/IP beknopt beschrijven als een inkapseling van het KNX-telegram (zoals dat aangemaakt wordt in de TP-bus) in een IP-telegram. Vervolgens wordt het ingekapselde resultaat via KNX IP-interfaces en KNX IP-routers met de juiste mechanismen en procedures verwerkt.

KNX biedt aansluitings- en programmeermethodes voor elke behoefte.

KNX IoT wil de manier waarop KNX geïntegreerd is op het niveau van IP verbeteren. Hoe? Door ontwikkelingsopties aan te bieden die niet KNX-specifiek zijn en alom gebruikt worden in de sector. Werken met beproefde mechanismen in IP vereenvoudigt het ontwikkelen van toepassingen. We kunnen KNX IoT als volgt in twee takken indelen:

KNX IoT API server voor derden

Het belangrijkste pluspunt van de KNX IoT API server voor derden is de gestandaardiseerde API-aanpak. Voor de lancering van KNX IoT boden servers die met een KNX-installatie verbinding konden maken systeemeigen oplossingen om softwareclients te bouwen. Dat bond de softwareontwikkelaar aan één specifiek merk. Eén van de kernwaarden van de KNX-technologie is standaardisering. Daarom werd de API standaard gebouwd. In lijn met deze filosofie werd de KNX IoT API server voor derden opgenomen in de KNX-specificaties. Deze server creëert een abstractielaag tussen de specifieke kennis over KNX en de softwareontwikkelaar. Eén van de voordelen hiervan is dat het ontwikkelaars de gelegenheid biedt om eenvoudiger softwaretoepassingen uit te werken die de data van KNX-installaties kunnen lezen.

De specificaties beschrijven ook de veiligheid tussen de server en de client, die gebaseerd is op https en OAuth2.0. Nog belangrijker is dat de specificaties de semantische laag beschrijven die wordt toegevoegd aan het KNX-informatiemodel. Dat levert een uitgebreide, waardevolle reeks data op. De semantische informatie bevindt zich op KNX-apparaatniveau. Samen met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het ontwerp van de KNX-installatie met ETS, wordt die door de systeemintegratieketen naar de KNX IoT API server voor derden geleid. Ten slotte kan de KNX IoT API server voor derden een rechtstreekse verbinding maken met het medium van een getwist paar of gebruikmaken van de IP-infrastructuur (Local Area Network of Wide Area Network).

KNX IoT Point API apparaat

De andere tak van KNX IoT is het KNX IoT Point API apparaat. Het gaat om een KNX-apparaat dat gebruikmaakt van een fysische laag in IPv6 zoals THREAD. Kortom, het is hetzelfde concept van interoperabiliteit als bij TP en RF (radiofrequentie), maar in dit geval zijn de lagere lagen van de protocolstack niet specifiek voor KNX. In plaats daarvan wordt een vermaasd netwerk gebruikt, waardoor elementen van dat netwerk (zoals borderrouters) kunnen dienen voor de communicatie van KNX-data. Het is dan wel nodig om middleware te installeren tussen KNX IoT Point API en andere KNX-apparaten. In ieder geval wordt het principe van interoperabiliteit op toepassingsniveau en de configuratiesoftware die niet van een enkele leverancier afhangt, gehandhaafd.

KNX reist heen en weer in de tijd met een steeds groter ontwikkelingslandschap.

Conclusie

De zakelijke kansen die de ruimere mogelijkheden van het KNX-ontwikkelingslandschap bieden, maken KNX aantrekkelijker dan ooit. Nog nooit was het zo makkelijk om producten, oplossingen en diensten te creëren. Naar mijn mening leggen de technologieën in het KNX-ontwikkelingslandschap, en vooral KNX IoT, de perfecte basis voor een omwenteling van onze kijk op woningen en gebouwen.

Jesús Arias, Membership & Business Development Manager bij KNX Association.

www.knx.org

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on linkedin
Share

SPONSORS

Intesis Modbus RTU Client to KNX TP Gateway


Intesis Modbus RTU Client to KNX TP Gateway
HMS Networks presents a new Intesis gateway configurable from ETS, which allows the integration of any Modbus RTU device in ...

Schneider's new KNX Push Button with dynamic labeling


Schneider's new KNX Push Button with dynamic labeling
Schneider Electric’s new KNX Push Button has an attractive display that enables digital labeling with text and symbols. System ...

How KNX Smart Home reduces energy consumption and increases comfort


How KNX Smart Home reduces energy consumption and increases comfort
The Dutch housing company Woonborg is building 36 flats based on the strict NOM (Zero-on-the-Meter) standard. To ...

Update of JUNG Actuators


Update of JUNG Actuators
The JUNG KNX switching and blind actuators have received a firmware update, which brings new features and simplified initial commissioning ...