The e-magazine for KNX home & building control

Goede lucht voor goed leren

CO2-sensor detecteert luchtkwaliteit / groot voordeel voor kinderdagverblijven en scholen / één component, twee functies

Een goede luchtkwaliteit binnenshuis en regelmatige ventilatie van gesloten ruimten zijn essentieel voor het welzijn en de gezondheid. Vooral in kinderdagverblijven en klaslokalen zorgt het meten van de CO2-concentratie ervoor dat ruimtes gericht worden geventileerd en dat het CO2-gehalte van de lucht in de groene zone blijft. Toch beschikken veel openbare voorzieningen niet over CO2-detectoren.

Twee apparaten in één behuizing

Hoewel in nieuwe gebouwen vaak aanwezigheidsmelders voor verlichtingsregeling worden geïnstalleerd, is niet voorzien in CO2-meting. De reden: de latere installatie van CO2-detectoren vereist vaak een uitbreiding van de KNX-infrastructuur. Juist hier komt de thePrema P360 KNX Multi van Theben tot zijn recht: Het apparaat combineert een aanwezigheidsmelder en een CO2-sensor in één compacte behuizing. Dit betekent dat slechts één enkel onderdeel hoeft te worden geïnstalleerd. Dit vermindert de installatie-inspanning aanzienlijk en houdt de kosten voor aanpassing achteraf laag. Reeds geïnstalleerde aanwezigheidssensoren KNX kunnen eenvoudig en voordelig achteraf worden omgebouwd. Het gecombineerde apparaat biedt twee busapparaten in één behuizing.

Lage product afmeting voor een elegant uiterlijk

Naast de aanwezigheid en het CO₂-gehalte worden ook de relatieve vochtigheid, de temperatuur en de barometrische luchtdruk gedetecteerd. Op die manier kan het apparaat worden gebruikt om verdere acties van het op KNX gebaseerde gebouwenbeheersysteem in gang te zetten. Met een montagehoogte van drie meter worden mensen in een vierkant gebied van 9 x 9 meter betrouwbaar gedetecteerd. Tegelijkertijd meet het apparaat nauwkeurig de CO2-concentratie. Op basis van de eenvoudig te definiëren drempelwaarden wordt de ventilatieregeling efficiënt uitgevoerd via de KNX gebouwautomatisering. Visueel verandert er weinig voor de gebruikers: thePrema P360 KNX Multi heeft alleen een iets hogere Product afmetingvan ongeveer 3,7 cm en kan daardoor flexibel worden ingezet.

www.theben.de/en/theprema-p360-knx-ap-multi-wh-2079900

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on linkedin
Share

SPONSORS

Clean air for healthy learning thePrema P360 KNX Multi


Clean air for healthy learning thePrema P360 KNX Multi
High indoor air quality and regular ventilation of rooms are essential for well-being and health. Especially in day-care ...

Intesis Modbus RTU Client to KNX TP Gateway


Intesis Modbus RTU Client to KNX TP Gateway
HMS Networks presents a new Intesis gateway configurable from ETS, which allows the integration of any Modbus RTU device in ...

Schneider's new KNX Push Button with dynamic labeling


Schneider's new KNX Push Button with dynamic labeling
Schneider Electric’s new KNX Push Button has an attractive display that enables digital labeling with text and symbols. System ...